احصا و پیگیری مشکلات رانندگان تاکسی فرودگاه

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: تعامل دوسویه بین رانندگان و مدیریت فرودگاه راهکار رفع مشکلات مرتبط با رانندگان است. به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد پرورش با حضور در دفتر شرکت امین سیر فرودگاه ضمن آرزوی موفقیت برای رانندگان، اظهار کرد: رفع مشکلات رانندگان را وظیفه خود می‌دانیم و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. وی خواستار ارائه خدمات مناسب و بهتر از سوی رانندگان طبق استاندارد فرودگاهی به مسافران شد و تصریح کرد: تعامل دوسویه بین رانندگان و مدیریت فرودگاه راهکار رفع مشکلات مرتبط با رانندگان است. حسینی، رئیس هیئت مدیره شرکت امین سیر نیز ضمن ابراز موفقیت برای مدیریت سازمان تاکسیرانی، اظهار کرد: تمام تلاش خود را در راستای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان طبق نظر سازمان و مدیریت فرودگاه انجام خواهیم داد. وی خواستار رسیدگی و رفع مشکلات رانندگان همچون بیمه و ارائه خدمات خودرویی و تعامل بیشتر مدیریت فرودگاه با رانندگان از سوی سازمان تاکسیرانی شهرداری شد. به گزارش ایمنا، در این جلسه مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، پای صحبت رانندگان نشست و از نزدیک حرف دل آنها را شنید و با مشکلات رانندگان خط فرودگاه آشنا شد.


کد محتوا 45269