تقدیر مدیر عامل از پرسنل سازمان به مناسبت هفته حمل و نقل

به مناسبت 26 آذر روز حمل ونقل دیداروتبریک صمیانه مدیر عامل وسایر مدیران سازمان تاکسیرانی به همکاران واهداشاخ گل به مناسبت این روز

روابط عمومی سازمان تاکسیرانیکد محتوا 42292