#بازدید رئیس و  اعضای  کمیسیون  هوشمند سازی  و حمل ونقل شهری  شورای  اسلامی  و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان  از سازمان تاکسیرانی .

دراین بازدید که باحضور مدیر عامل سازمان تاکسیرانی ونمایندگان رانندگان برگزار گردید گزارشی از اقدامات انجام شده سازمان به اعضا ارائه گردید و همچنین مباحث درخواستی رانندگان در  اتاق فکر  سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار گرفت.

27 آبان 1400  

باما درارتباط باشید تازه ترین اخبار  حوزه حمل ونقل تاکسی،اژانس و سرویس مدارس را در کانال تاکسی خبر  دنبال نمایید.

#تاکسی_خبر

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهانکد محتوا 41555