آمادگی سرویس مدارس برای بازگشایی مدارس

آمادگی سرویس مدارس برای بازگشایی مدارس مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی در گفت‌وگو با اصفهان‌زیبا از فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان گفت:سازمان تاکسی‌رانی یکی از ارکــان حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شــود که  متولی تاکسی‌های گــردشــی، بی‌ســیــم، آژانس‌های تلفنی و سرویس مدارس اســت. این سازمان در حوزه حمل‌ونقل عمــومی خودروهای سبک با مشــکـلات متـعـددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هادی منوچهری، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظــارت بر تاکــســـی‌رانــــی شـــهـــرداری اصــفـهـــان، در گفت‌وگویی مفصل با اصفهان‌زیبا درباره مشکلات سازمان تاکسی‌رانی سخن گفــت. سه شنبه 25 آبان 1400  منوچهری با بیان اینکه سازمان تاکسی‌رانی در محدوده شهرها مسئولیت داشته و بر تاکـســـی‌هـــــای زردرنـــگ، آژانـــس‌هــــای تاکسی‌تلفنی و سرویس مدارس نظارت دارد، گفت: شهر اصفهان حدود 5 هزار تاکسی زردرنگ، 3 هزار و 500 تاکسی بی‌سیم و 9 هزار سرویس مدرسه دارد و در کل 22 هزار نفر در این سیستم مشغول هستند. البته تعداد خیلی دقیق نیست؛ چون آمار شناور است و رانندگان کم‌وزیاد می‌شوند. آمادگی سرویس مدارس برای زمان بازگشایی مدارس این روزها در ایام کرونا بازگشایی مدارس، استفاده از سرویس مدارس و نحوه خدمات‌رسانی آن‌ها سؤال‌برانگیز شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهــرداری اصفهان در خصوص وضعیت ســـرویس مدارس، برای زمان بازگشایی مــدارس اظهار کرد: متأسفانه تصمیم‌های متعددی در ایــن خــصـــوص گــرفــتـــه شده است. طبق آخرین تصمیم‌هــای اتخاذشده، اول آذر زمان بازگشایی اعلام شده است. البـتــه جـلـســات کارگروه ماده 18 با نماینده آموزش و پرورش، شهرداری و فرمانداری در حال برگزاری است. مشکلی که وجود دارد، تقسیم‌بندی دانش‌آموزان و حضور سه‌روزه آن‌ها در مدرسه است که سرویس‌دهی را با مشکل مواجه می‌کند. البته رانندگان اعلام آمادگی کرده‌اند که واکسیناسیون آن‌ها تمام شده است. منوچهری با تأکیــد بر اینکه طی دو سال گذشته و در دوران کرونا فعالیت سرویس‌های مــدارس (مگر در مـواردی مـحــدود) تعطیل شده است، خاطرنشان کرد: پیش از شروع همه‌گیری کرونا حدود 74 هزار دانش‌آموز در شهر اصفهان از سرویس مدرسه استفاده می‌کردند که بیش از 50 شرکت حمل‌ونقل دانش‌آموزی با بیش از 8500 راننده، این دانش‌آموز را جابه‌جا می‌کردند. افزایش 25درصدی هزینه سرویس مدارس مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان از آمـادگــی ســازمـان تاکســی‌رانـی و آموزش‌وپرورش برای آغاز به کار سرویس‌های مدارس با توجه به مشکلات متعدد خبر داد و گفت: در مرحله اول بیش از سه هزار خودرو در اصفهان آمادگی سرویس‌دهی به مدارس را دارند. بنا به گفته منوچهری، تعرفه سرویس‌های مدارس، هرسال با مصوبه کارگروه ماده 18، پیشنهاد و لایحه نرخ کرایه سرویس‌های مدارس به شورای اسلامی شهر ارائه و بعد از تصویب شورا اجرا می‌شود. امسال نرخ کرایه سرویس‌های مدارس در اصفهان نسبت به سال قبل 25درصد افزایش خواهد داشت. او با بیان اینکه نحوه محاسبه و هزینه‌ای که خانواده‌ها باید برای سرویس مدارس دانش‌آموزان پرداخت کنند در قراردادی که بین والدین و شرکت‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی منعقد می‌شود به‌صورت شفاف و با جزئیات کامل در اختیار والدین قرار می‌گیرد، تصریح کرد: والـدیــن با مراجعه به سایت سازمان تاکسی‌رانی می‌توانند در بخش مربوط به محاسبه نرخ سرویس مدارس، بر اساس کیلومتر، موقعیت جغرافیایی و موقعیت مکانی، میزان دقیق هزینه حمل‌ونقل را محاسبه کنند؛ ضمن اینکه نظارت لازم از سوی سازمان تاکسی‌رانی و آموزش‌وپرورش روی دریافتی‌های شرکت‌های حمل‌ونقل از خانواده‌ها در طول سال وجود دارد. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان تأکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی برای شروع آموزش حضوری در مدارس، حتما رانندگانی برای سرویس‌های مدارس به کار گرفته می‌شوند که واکسینه شده باشند. منوچهری ادامه داد: تعداد قابل‌توجهی از رانندگان ما در حوزه سرویس مدارس در این مدت واکسینه شده‌اند؛ همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی با بازگشایی مدارس مدنظــــــر قرار خواهد گرفت. در صـــورتـــی کــــــه آموزش‌وپرورش روش مشخصی را ارائه کند، سرویس‌دهی به دانش‌آموزان با حداقل مسافر و سه نفر در خودرو انجام می‌شود. تاکسی‌رانی به حمایت دولت نیاز دارد مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها و دولت باید در خصوص سازمان تاکسی‌رانی تصمیم جدی بگیرند، اظهار کرد: واقعا دولت هیچ حمایتی از حمل‌ونقل عمومی در بخش خودروی سبک ندارد و نیاز است در این خصوص اقدامات اساسی انجام شود. منوچهری با گلایه از متمرکز نبودن نظارت بر انواع تاکسی در شهر و استقلال‌نداشتن شهرداری‌ها و سازمان تاکسی‌رانی، خاطرنشان کرد: این موضوع‌ها چالش جدی در حوزه حمل‌ونقل سبک در شهرهاست؛ همچنین یک شهر و چند نرخ حاکم است و با این وضعیت، تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص این‌گونه حمل‌ونقل بسیار سخت است. او با تأکید بر اینکه تاکسی اینترنتی از طریق وزارت صمت مجوز می‌گیرد، اظهار کرد: سرویس مدارس از سازمان تاکسی‌رانی و بخشی از آژانس‌های تاکسی‌تلفنی با ماست و بخشی دیگر با اتحادیه اتومبیل‌رانی است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان اضافه کرد: این روش نظارتی مؤثر نیست و باید در اختیار یک حوزه باشد. اگر بخواهیم نظارت دقیق‌تر و آشکارتری داشته باشیم باید سازوکار نظارتی و قانونی متمرکز وجود داشته باشد.منوچهری در خصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر این نوع تاکسی‌ها گفت: بخشی از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مانند حضور فیزیکی بازاریاب‌ها در فضای شهر و نظارت بر فعالیت آن‌ها با ماست؛ اما نرخ‌گذاری و رسیدگی به شکایت‌ها از تاکسی اینترنتی بر عهده سازمان صمت و کارگروه کسب‌وکار مجازی است. در کنار این نظارت، برای تعادل بین تاکسی اینترنتی و سنتی باید برنامه وجود داشته باشد و مدیریت بین این دو روش، باید در یک جا انجام شود. ادامه این روش باعث تنش بین تاکسی سنتی و اینترنتی خواهد شد. 60درصد تاکسی‌های اصفهان فرسوده‌اند شهرداری اصفهان پیشتاز نوسازی خودروهای فرسوده است و تاکنون 500 خودرو را نوسازی کرده و رتبه نخست در کشور را دارد؛ اما فرسودگی تاکسی‌ها، دومین چالشی است که منوچهری به آن اشاره کرد.او گفت: اگر دولت حمایت نکند و در زمینه نوسازی تاکسی‌ها فکری نشود، شهر با بحران تاکسی‌های فرسوده مواجه می‌شود و مدیریت این وضعیت، سخت خواهد بود. این مشکل در سراسر کشور وجود دارد و تاکسی‌های فرسوده در تمام کشور گریبان‌گیر شهرداری‌ها خواهد شد و اگر به موقع چاره‌ای اندیشیده نشود، مشکلی که اکنون گریبان اتوبوس‌رانی شــــده اســـت ما را هم گــرفــتــار خواهد کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 60درصد تاکسی‌های اصفهان فرسوده است، گفت: با اینکه اقدامات خوبی در جهت نوسازی انجام شده؛ اما تعداد کمی تاکسی نوسازی شده و نیاز است شهرداری و دولت برای نوسازی کمک کنند. وزارت کشور خودروهای بیش از 10 سال کارکرده را خودروی فرسوده و اسقـاطـــی مــحـســـوب می‌کــنـد. همچنین با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت تاکسی، رانندگان نمی‌توانند اقدام به نوسازی کنند. شهرداری قبلا تسهیلاتی برای نوسازی در نظر گرفته بود که بـایــد ادامه پیدا کند و دولت برنامه‌ای بــرای اسقاط خودروهای فـــرســـوده داشته باشد. حمایت از رانندگان در ایام کرونا منوچهری با تأکید بر اینکه در ایام کرونا تلاش کردیم رانندگان در مضیقه نباشند، گفت: درصددیم برای درآمدسازی سازمان از منابع دیگر استفاده کنیم؛ چنان‌که در این راستا کارت شهری رانندگان رایگان تمدید شد. در سال جدید نیز دو بسته تسهیلاتی و رفاهی در نظر گرفته شده است. 3میلیارد تومان تسهیلات رفاهی و حدود 30 میلیارد ریال کمک معیشتی نیز در بودجه پیش‌بینی شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان ادامه داد: اوایل کرونا 2500 بسته معیشتی برای رانندگان در نظر گرفتیم که با کمک ستاد فرمان امام (ره) تهیه شد. همچنین تخفیف کارت شهری یکی دیگر از اقدامات تاکسی‌رانی برای حمایت از رانندگان بود. در همین ایام 7500 روکش رایگان و 8 هزار جفت حلقه لاستیک به رانندگان اهدا و بیش از 3 هزار بسته تسهیلات بانکی از یک تا 10 میلیون تومان بین رانندگان توزیع شد. این حمایت‌ها در ایام کرونا کمک زیادی به رانندگان کرد تا بتوانند شرایط سخت کرونا را بهتر طی کنند. منوچهری درباره نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌ها و نظارت بر تاکسی‌های گردشی گفت: ممکن است در برخی مواقع در دریافت نرخ کرایه، تخلف وجود داشته باشد؛ اما تمام تاکسی‌ها ملزم به نصب برچسب نرخ کرایه تاکسی هستند و بیشتر رانندگان هم این برچسب را نصب کرده‌اند و نظارت انجام می‌شود. او اظهار کرد: خطای دریافت کرایه در روش سنتی بیشتر از کیف الکترونیکی است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان درباره استفاده از روش هوشمندسازی در پرداخت کرایه تاکسی، تصریح کرد: طرحی در سال 92 در تاکسی‌ها اجرا شد که چندان موفق نبود و در سال 96 کاملا متوقف شد؛ اما در حال حاضر راهکار ما استفاده از برنامه اصکیف در تاکسی‌هاست. مزیت این برنامه رایگان‌بودن و الزامی‌نبودن آن است. این نرم‌افزار به‌عنوان اقدامی فرهنگی و خودجوش توسط رانندگان در خودرو نصب می‌شود و مسافران به‌وسیله تلفن همراه از طریق کیف پول و کارت بانکی کرایه را پرداخت می‌کنند؛ البته برای تشویق شهروندان و رانندگان به‌منظور استفاده از این طرح، باید کارهای فرهنگی انجام شده و طرح‌های تشویقی در نظر گرفته شود. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و سوارشدن سه مسافر به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان، هنوز در تاکسی‌ها لازم‌الاجراست و به دلیل افزایش نرخ کرایه، رانندگان راغب به اجرای طرح هستند. مقرر شده است سوار شدن حداکثر سه نفر در تاکسی به صورت لایحه‌ای به شورای شهر برود و به‌عنوان طرحی مداوم در اصفهان اجرا شود. فقط 250 آژانس تاکسی‌تلفنی از مجموعه تاکسی‌رانی مجوز دارند مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری اصفهان از بازگــشـــت مـجــدد آژانــس‌هــای تاکسی‌تلفنی به صحنه رقابت حـمـل مسافر خبر داد و افزود: افــزایــش کرایه تـاکــسـی‌هــای ایـنترنـتـی، در دسترس‌نبودن و مشکلات مسیریابی مردم را مجددا به سمت استفاده از تاکسی‌تلفنی کشانده است. البته نظارت بر این نوع تاکسی‌ها هم سخت است. ما فقط به لحاظ قانونی می‌توانیم با آژانس‌هایی که از ما مجوز دریافت کرده‌اند، نظارت کنیم. 250 آژانس از ما مجوز دارند و مابقی زیرنظر اتحادیه اتومبیل‌رانی و وزارت صمت هستند.  منوچهری با تأکید بر اینکه 90درصد شکایت‌ها مربوط به آژانس‌هایی است که زیر نظر وزارت صمت است، گفت: اتحادیه ابزار و نیروی متخصص برای نظارت کافی بر این آژانس‌ها ندارد و ما هم ابزار قانونی برای برخورد با تخلف‌های این نوع آژانس‌ها را نداریم. او استفاده از خودروی شخصی را یکی از مشکلات کنونی کاهش مسافر در حمل‌ونقل عمومی در کنار شیوع کرونا برشمرد و اظهار کرد: برای تشویق‌کردن مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی باید مشوق در نظر گرفت؛ اما متأسفانه توسعه حمل‌ونقل عـمــومــــی در اولـویـت‌بندی دولت‌ها و شهرداری‌ها نیست. همین موضوع باعث شده است امروز حمل‌ونقل عمومی با مشکلات متعدد روبه‌رو شود.  البته بهتر است برای فرهنگ‌سازی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی در سنین پایین اقدامی صورت گیرد تا اثرات محسوسی در شهر داشته باشد.

روابط عمومی واطلاع رسانی سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان     25 ابان 1400کد محتوا 41480