انتخابات کمیته های برتر نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان

کمیته نظام پیشنهادات سازمان تاکسیرانی  موفق به دریافت لوح تقدیر  هیئت داوران در نخستین جشنواره نظام پیشنهادات شهرداری اصفهان  گردید این برنامه  با حضور شهردار و اعضای شورای شهر در محل سالن تالار  هنر  برگزار گردید .

 انتخاب کمیتهای برتر از بین کلیه سازمان های شهرداری صورت گرفته که در این بین سازمان مدیریت پسماند کمیته برتر و سازمان تاکسیرانی  شایسته تقدیر معرفی گردید. 6 آبان 1400 روابط عمومی سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهانکد محتوا 41241