دریافت لوح تقدیر پنجاهمین سالگرد تاسیس روابط عمومی ایران

روابط عمومی ؛عامل پیوندها،مانع گسست ها

در شبی به یاد ماندنی درهمایش  پنجاهمین سال تاسیس  انجمن روابط عمومی ایران

 از عملکرد روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان  در برگزاری گپ ارتباطی تقدیر به عمل آمد

 این همایش در سالن سیتی  سنتر   توسط انجمن روابط عمومی ایران ودپارتمان ارتباطات واطلاعات اصفهان در کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران برگزار گردید .

این مهم را مدیون تلاش شما عزیزان  فعال در  حمل ونقل  میباشیم .

12 آبان 1400

باما درارتباط باشید تازه ترین اخبار  حوزه حمل ونقل تاکسی،اژانس و سرویس مدارس را در کانال تاکسی خبر  دنبال نمایید.

تاکسی_خبر

 روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهانکد محتوا 41238