تردد و جابه جایی مسافر برای رانندگان پلاک ت خارج از شهر اصفهان ممنوع مي باشد

  ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
.
#آیا_میدانستید ؟؟ راننده محترم تاکسی پلاک ت  آیا میدانید مجوز فعاليت شما  فقط  در محدوده شهر اصفهان اعتبار  دارد  و تردد و جابجايي مسافر خارج از شهر ممنوع مي باشد. فعالیت شما صرفا درون شهر می باشد و در صورت هرگونه حادثه و.... مسولیت آن با خود راننده مي باشد . علی وطنخواه روابط عمومی سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان #تاکسی_خبر  https://t.me/Taxikhabar   


کد محتوا 35990