درباره سازمان تاکسیرانی

سامانه حمل و نقل راحت و ايمن، سريع، اقتصادي، پاك، هوشمند و سرآمد، خلاق و مبتني بر دانش و فن آوري هاي روز و هماهنگ با ساير سامانه هاي حمل و نقل درون شهري با ارايه خدمات متوازن و عادلانه به ذينفعان.

 

 

سامانه حمل و نقل راحت و ايمن، سريع، اقتصادي، پاك، هوشمند و سرآمد، خلاق و مبتني بر دانش و فن آوري هاي روز و هماهنگ با ساير سامانه هاي حمل و نقل درون شهري با ارايه خدمات متوازن و عادلانه به ذينفعان.

آدرس: 
اصفهان، بزرگراه شهید آقا بابایی، پل تمدن-ابتدای خیابان شهید خزائی-جنب جایگاه گاز
کد پستی: 
45120-81983
سامانه پیامکی: 
10002000200023
شماره فکس: 
35688101
تلفن: 
35688900
35688008
کد محتوا 33922